Kontrollen i ledningsnettet omfatter primært de parametre som kan ændre størrelse på vejen fra vandværket til forbrugerne.
Derudover er der en generel kontrol af vandets sammensætning ved måling af vandets ledningsevne.
Foruden en række obligatoriske parametre der skal kontrolleres i ledningsnettet er der en række parametre for hvilke der skal kontrolleres under særlige forhold.

Ammonium mg NH4/l 0,05  
Jern mg Fe/l 0,1  
Ilt mg O2/l 5 Minimumskrav
Nitrit * mg NO2/l 0,1  
Klor, frit og total * mg Cl/l   Indholdet bør være mindst muligt under samtidig overholdelse af de mikrobiologiske krav
Aluminium * µg Al/l 100  
Coliforme bakterier Escherichia coli Pr. 100 ml i.m.  
Kimtal v. 37° C Pr. ml 5  
Kimtal v. 22° C Pr. ml 50  
PAH forbindelser * µg/l 0,1 0,01 Flurantan Benzo(a)pyre
       
Parametre mærket med * analyseres kun ved særlige omstndigheder.      

 

Vandværkets bemærkninger:

 

BEGRÆNSET KONTROL
Søvind Vandværk - Mølbjerg 8 -Søvind - 8700 Horsens - Tlf.: 40 68 67 05 - Email: soevind-vand@outlook.dk