Selvaflæsning af vandmåler

Aflæsningen bedes så vidt muligt foretaget senest den 31. december i indeværende år.

Er aflæsningen ikke vandværket i hænde rettidigt, vil bestyrelsen foranledige måleren aflæst (evt. omkostninger ved dette afholdes af forbrugeren), alternativt vil forbruget blive skønnet af vandværket.

Vi siger på forhånd tak for Deres medvirken og besvarer gerne eventuelle spørgsmål i forbindelse med måleraf­læsningen, telefon: 75 65 99 58 (Anette Zoll Hansen).

Med venlig hilsen Bestyrelsen


*Alle felter skal indtastes.

MÅLERAFLÆSNING
Søvind Vandværk - Mølbjerg 8 -Søvind - 8700 Horsens - Tlf.: 40 68 67 05 - Email: soevind-vand@outlook.dk