Kontrol med organiske mikroforureninger (Obligatorisk kontrol)

Den obligatoriske kontrol består af de hyppigst forekommende forureninger med organiske mikroforureninger, som er fundet i Danmark.
Der skal derfor måles for pesticider og relevante nedbrydningsprodukter.
Der er i nedenstående tabel angivet de parametre som p.t. Anses for at være de mest sandsynlige at finde i dansk grundvand som følge af fortidens og nutidens anvendelse af pesticider.

Parameter Pesticider og relevante nedbrydningsprodukter Højst tilladte værdi µg/l Bemærkninger Fundne værdier Dato: Vandvrkets bemærkninger til analysen
2,4-D 0,1      
Atrazin 0,1      
Bentazon 0,1      
Dichlorbenil 0,1      
Dinosep 0,1      
DNOC 0,1      
Hexazinon 0,1      
Isoproturon 0,1      
MCPA 0,1      
Mechlorprop 0,1      
Metribuzin 0,1      
Pendimethalin 0,1      
Simasin 0,1      
Terbutylazin 0,1      
Dimethoat 0,1      
2,4-dichlorphenol 0,1      
2,6-dichlorphenol 0,1      
Desetylatrazin 0,1      
Desisopropylatrazin 0,1      
Desethyldesisopropylatrazin 0,1      
Hydroxy-atrazin 0,1      
2,6-dichlorbenzamid (BAM) 0,1      
Værdien gælder for hvert enkelt pesticid. Sum af alle pesticider må højst være 0,5 µg/l        
Parameter Aromater Højst tilladte værdi µg/l Bemærkninger Såfremt der ikke tidligere har været foretaget undersøgelser for aromater, kan screening anvendes ved eventuelle fund følges op med en specifik analyse til fastlæggelse af stof og koncentration Fundne værdier Dato: Vandværkets bemærkninger til analysen
Benzen 1      
Toluen 1      
Xylener 1      
Naftalen 1      
         
Parameter Organiske chlorforbindelser Højst tilladte værdi µg/l Bemærkninger undersøgelsen skal mindst indeholde de med * mærkede stoffer Fundne værdier Dato: Vandværkets bemærkninger til analysen
Trichlormethan* 1      
Tetrachlormethan* 1      
Trichlorethen* 1      
Tetrachlorethen* 1      
1,1,1-trichlorethan* 1      
1,2-dichlorethan* 1      
         
         
Sumværdien på 3µg/l kan kun anvendes hvis koncentrationen af enkeltstofferne er under 1µg/l        


Vandværkets bemærkninger:

 

OBLIGATORISK KONTROL
Søvind Vandværk - Mølbjerg 8 -Søvind - 8700 Horsens - Tlf.: 40 68 67 05 - Email: soevind-vand@outlook.dk