Kontrol med uorganiske sporstoffer for vandværker med en årlig udpumpet vand –mængde over 350.000 m³

Denne kontrol på almene vandforsyninger omfatter de mest betydende sporstoffer herunder tungmetaller, som findes i grundvandet eller kan afgives fra ledningsnettet.

Parameter Enhed µg / l Værdi ved indgang til ejendom Værdi ved forbrugers taphane Bemærkninger til værdien ved forbrugers taphane Fundne værdier Dato: Vandværkets bemærkninger til analysen Udtagelsessted:
Aluminium Al 100 200      
Antimon Sb 2 5 Beregnet gennemsnitsværdi    
Arsen As 5 10 Beregnet gennemsnitsværdi    
Barium Ba 700 700      
Bly Pb 5 10 Beregnet gennemsnitsværdi    
Bor B 1000 1000      
Bromat BrO3 10 10      
Cadmium Cd 2 5 Beregnet gennemsnitsværdi    
Cyanid CN 50 50 Måles kun, hvis der findes forureningskilder hertil som f.eks. gasværksgrunde, lossepladser, saltoplag eller galvaniseringsanstalter, hvor der er anvendt cyanid    
Krom, total Cr 20 50 Beregnet gennemsnitsværdi    
Kobber Cu 100 2000 Efter henstand 12 timer i forbrugers installation    
Kviksølv Hg 1 1      
Nikkel Ni 20 20 Beregnet gennemsnitsværdi    
Selen Se 10 10      
Sølv Ag 10 10 Bestemmes kun hvis der anvendes sølv som materiale eller kemikalie    
Zink Zn 100

3000
5000

Beregnet gennemsnitsværdi efter henstand 12 timer i forbrugerens installation    
             


Vandværkets bemærkninger:

 

KONTROL OVER 350.000 m³
Søvind Vandværk - Mølbjerg 8 -Søvind - 8700 Horsens - Tlf.: 40 68 67 05 - Email: soevind-vand@outlook.dk