Hér har De mulighed for at sende vandværket oplysning om:

  • Deres årlige måleraflæsning
  • Deres ejendoms målerstand i forbindelse med fraflytning

Efter afsendelse vil De modtage en udskriftskvittering, hvoraf de til vandværket fremsendte oplysninger vil fremgå.

 

 

 

 

 

SELVAFLÆSNING
Søvind Vandværk - Mølbjerg 8 -Søvind - 8700 Horsens - Tlf.: 40 68 67 05 - Email: soevind-vand@outlook.dk