Kontrol med uorganiske sporstoffer for vandværker med en årlig udpumpet vandmængde mindre end 350.000 m³

Denne kontrol på almene vandforsyninger omfatter de mest betydende sporstoffer herunder tungmetaller, som findes i grundvandet eller kan afgives fra ledningsnettet.

Aluminium Al 100 200  
Arsen As 5 10 Beregnet gennemsnitsværdi
Bor B 1000 1000  
Bromat BrO3 10 10  
Cyanid CN 50 50 Måles kun, hvis der findes forureningskilder hertil som f.eks. gasværksgrunde, lossepladser, saltoplag eller galvaniseringsanstalter, hvor der er anvendt cyanid.
Nikkel Ni 20 20 Beregnet gennemsnitsværdi
Sølv Ag 10 10 Bestemmes kun hvis der anvendes sølv som materiale eller kemikalie
         


Vandværkets bemærkninger:

 

KONTROL UNDER 350.000 m³
Søvind Vandværk - Mølbjerg 8 -Søvind - 8700 Horsens - Tlf.: 40 68 67 05 - Email: soevind-vand@outlook.dk